Sygeplejerske-jobs.dk

Find sygeplejerskejobs. Skabt af jobsearch.dk

Skal DU være vores nye kliniske vejleder på Respirationcenter Syd

Sygeplejerske i Odense


  • Brænder du for at undervise? Både studerende og hjælpere til vores hjemmepatienter?
  • Vil du gerne have god tid til den enkelte patient og dennes pårørende, samtidig med varetagelsen af den kliniske vejlederfunktion?
  • Vil du være del af en højt specialiseret afdeling, der sætter fagligheden højt?
  • Er det livsbekræftende for dig at være med til at hjælpe meget plejeafhængige patienter til at få et meningsfuldt liv?
  • Tiltaler det dig at blive en del af en ligeværdig gruppe, hvor vi i fællesskab arbejder rehabiliterende?
  • Trives du på en afdeling, hvor der er megen humor og godt humør, og hvor forskelligheder ses som en styrke?
  • Har du lyst til at være en del af et engageret team, hvor vi passer på hinanden?


SÅ ER DET PÅ RESPIRATIONSCENTER SYD DU SKAL ARBEJDE!

På Respirationscenter Syd har vi flere forskellige patientkategorier i form af søvnpatienter, der oftest er hos os 1 enkelt nat, dog ind imellem op til 3 nætter, samt længere forløb med tracheostomi- og respiratorpatienter af 2-5 ugers varighed. Sidstnævnte patientgruppe består hovedsagligt af mennesker med ALS, men også tetraplegikere, mennesker med muskelsvind, traumepatienter og lignende finder vej til os. Fælles for dem er, at de er i stabile forløb, og primært er indlagt pga. oplæringen af deres hjælpere. Bredden i vores patientsammensætning gør, at vores arbejde både består af den grundlæggende o...

Vil du udbyde et sygeplejerskejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.