Sygeplejerske-jobs.dk

Find sygeplejerskejobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingssygeplejerske ved hæmodialyseafsnittet i Odense, Afd. Y

Sygeplejerske i Odense


Vi har et spændende lederjob til dig, der brænder for ledelse og har store ambitioner på patienternes vegne. Vi søger en afdelingssygeplejerske med en tydelig ledelses- og sygeplejefaglig profil og som mestrer samarbejdet på tværs.

Vores ambition er at sætte patienten først med OUHs kodeks og patientpyramiden (1) som den strategiske ramme. Vi arbejder ud fra OUHs ledelsesgrundlag og medarbejderskab (2) som er vores fælles referenceramme.

Som afdelingssygeplejerske skal du arbejde tæt sammen med den funktionsledende overlæge, to stedfortrædere, en klinisk sygeplejespecialist, en klinisk vejleder og en arbejdsmiljøkoordinator. Du refererer til afdelingsledelsen og har desuden et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne i Sengeafsnittet og i Dialysen i Svendborg samt vores forskningsenhed og kvalitetskoordinator.

Hæmodialyseafsnittet har 40 pladser til både kroniske og akutte patienter med nyresygdomme, der dialyserer 3 gange om ugen i dag- eller aftentimerne. Vi har ca. 125 kroniske patienter. Afdelingen er opdelt i en Centerdialysegruppe og en Limited Care gruppe, hvor intentionen er, at flest mulige patienter bliver så selvhjulpne som muligt. Afsnittet varetager desuden dialyse på andre afdelinger på OUH.

Vi er et højt specialiseret afsnit med stærke sygeplejefaglige kompetence...

Vil du udbyde et sygeplejerskejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.