Sygeplejerske-jobs.dk

Find sygeplejerskejobs. Skabt af jobsearch.dk

Sygeplejerske til Sklerose ambulatoriet kombineret med sengeafsnit, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Sygeplejerske i Sydjylland


Vi søger en sygeplejerske til Sklerose ambulatoriet i en kombination med vores sengeafdeling og glæder os til at byde DIG velkommen. Stillingen er på 37 timer ugentlig med ansættelse pr. 1. november og tænkes som ½ stilling i sklerose ambulatoriet og ½ stilling i sengeafsnittet. Afdelingen ligger aktuelt i Sønderborg – i juni 2021 flytter vi til nye rammer i Aabenraa.

Sklerose ambulatoriet er en del af Hjerne- og Nervesygdomme på Sygehus Sønderjylland. Vi er et lille team bestående af 3 sygeplejersker, 3 overlæger og 2 sekretærer. Vi har et samarbejde med tilsvarende ambulatorier i henholdsvis Esbjerg og Kolding og udgør tilsammen Sydjysk Skleroseklinik.

Sklerose ambulatoriet udreder og behandler sklerosepatienter og foretager opfølgende kontroller af alle typer sklerosepatienter. Vi varetager også kontrol og behandling af patienter i Intratekal Baklofen Terapi.

Som sygeplejerske vil du her bl.a. varetage følgende opgaver:

  • Selvstændige sygeplejekonsultationer
  • Oplæring i medicintagning
  • Medicinudlevering
  • Iv-behandlinger
  • Fyldning og kontrol af Baklofenpumper
  • Kontakt til primær sektor samt diverse terapeuter efter behov
  • Pårørende kontakt

Sengeafsnittet rummer 20 senge, hvor vi typisk modtager patienter idenfor grupperne:

  • Patienter med apopleksi og/eller til observation for apopleksi
  • Patienter med kramper/epilepsi
  • ...

Vil du udbyde et sygeplejerskejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.