Sygeplejerske-jobs.dk

Find sygeplejerskejobs. Skabt af jobsearch.dk

Flow- og udskrivningskoordinator

Sygeplejerske i Sydjylland


Flow- og udskrivningskoordinatorer til Medicinske Sygdomme, Aabenraa

Ønsker du at bringe dine stærke koordinerings- og kommunikationsevner i spil? Så er det lige dig vi mangler.


Til vores to sengeafsnit Mave-tarmsygdomme og Ældresygdomme søger vi to sygeplejersker med funktion som koordinatorer. Den ene som udskrivningskoordinator og den anden som kombineret flow- og udskrivningskoordinator.

Som flowkoordinator får du ansvar for at sikre patient flowet til de to afdelinger, og medvirke til at skabe sikre patientovergange og gode patientforløb, samtidig med at sengekapaciteten udnyttes hensigtsmæssigt. Der er således tale om en funktion, hvor du skaber dig overblik over forventede indlæggelser, overflytninger og udskrivelser, og det vil ofte være dig der står for den primære modtagelse af patienterne.

Som flowkoordinator vil du være i tæt samarbejde med FAM og de andre afdelinger i huset, hvor du deltager i daglige kapacitetsmøder.

Funktionen som flowkoordinator dækkes aktuelt i tidrummet fra kl. 7-21 alle hverdage, hvilket indebærer både dag-og aftenvagter.

Som udskrivningskoordinator får du en stor andel i at sikre gode patientforløb i overgangen mellem vores to afsnit og primær sektor. Fokus vil for dig være på de mere komplekse udskrivelser, som du planlægger i tæt samarbejde med patient/pårørende, tværfaglige kolleger i afsnittet og samarbejdspartnere i primær sektor. Du vil desuden få...

Vil du udbyde et sygeplejerskejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.