Sygeplejerske-jobs.dk

Find sygeplejerskejobs. Skabt af jobsearch.dk

Sundhedsfaglig konsulent til ny myndighed for seniorpension

Sygeplejerske i Nordsjælland

Vil du sætte dit præg på en opgave, der har stor samfundsmæssig bevågenhed?
Nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen, har siden starten af 2020 haft muligheden for at søge om seniorpension hos landets kommuner. Fra 1. januar 2021 etableres der imidlertid en ny selvstændig myndighed, der overtager ansvaret for at administrere ydelsen og sikre ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet. Den nye myndighed administreres af ATP.

I øjeblikket er vi i gang med at rekruttere til denne nye myndighed. I den forbindelse leder vi efter en medarbejder med sundhedsfaglig baggrund, der har forståelse for/erfaring med lovgivningen vedr. arbejdsevnevurderinger og sagsbehandlingsprocesser og kan:

  • være myndighedens sundhedsfaglige sparringspartner
  • fortolke lægefaglig dokumentation (fx vurdere journaloplysninger og speciallægeerklæringer)
  • varetage dialog og samarbejde med læger og kliniske funktioner
  • initiere uddannelsesaktiviteter for enhedens sagsbehandlere.

Vil du bruge din sundhedsfaglige erfaring til at gøre en forskel?
Du har en sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund, kendskab til offentlige sagsbehandlingsprocesser og erfaring med helbredsmæssige problemstillinger og funktionsevnens betydning for at kunne varetage et arbejde.

Som person kan du gøre det komplekse forståeligt. Du udfordrer og finder nye veje uden om forhindringerne. Og...

Vil du udbyde et sygeplejerskejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.