Sygeplejerske-jobs.dk

Find sygeplejerskejobs. Skabt af jobsearch.dk

Kardiologisk Sengeafsnit, MK/KARMA i Svendborg søger sygeplejerske

Sygeplejerske på Fyn


MK/KARMA er et kombineret akut – og sengeafsnit, som varetager specialiseret sygepleje, udredning og behandling af kardiologiske patienter. Afdelingen har 36 sengepladser, hvoraf de 16 af pladserne er vores akutmodtagelse.

Vi søger en sygeplejerske på 37 timer eller efter aftale i dag- og nattevagter, med weekendvagter hver 2 uge i 8 timeres vagter. På sigt vil der være mulighed for at overgå til weekend vagt hver 3 uge.

Om MK/KARMA
Vores afsnit rummer alle spektre af den medicinske sygepleje fra de akutte til de planlagte patienter.

Afsnittet varetager flere specialefunktioner, som f.eks. DC konverteringer, assistance til hjertestop i alle afdelinger, samt koordinerende sygeplejerske.

Vi tilstræber, at alle vores sygeplejersker kan vare tage de forskellige funktioner på sigt, det sker i samarbejde med den enkelte.

Vi befinder os i en rivende udvikling, både på det kliniske og forskningsmæssige område. Vi har særligt fokus på at optimere vore sygeplejeprocesser, så vi målrettet kan udføre sygepleje, som er Patienten først.

Vi inddrager fællesskabet, når der skal genereres nye ideer og tiltag til forbedringer. Vi ønsker at udvikle og højne kvaliteten af vores patientforløb, og som et led i OUH's Sygeplejestrategi 2020-2023, har vi oprettet en ny rotationsfunktion som udskrivningskoordinator.

Personalet i MK/KARMA

Vil du udbyde et sygeplejerskejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.