Sygeplejerske-jobs.dk

Find sygeplejerskejobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingssygeplejerske til Urinvejskirurgisk Afdeling L, Afsnit L1

Sygeplejerske i Odense

Speciale: Urologi

Urinvejskirurgisk Afdeling L, Sengeafsnit L1 søger pr. 1. januar 2021 en Afdelingssygeplejerske.

Sengeafsnit L1 varetager pleje og behandling af elektive og akutte urologiske patienter med maligne og benigne sygdomme inden for nyrer, urinleder, blære, urinrør og prostata. I afdelingen har vi organiseret os i tværfaglige teams inden for disse områder på tværs af vores afsnit i afdelingen, og disse teams er med til at sikre og styrke fagligheden i vores patientforløb.

Urologi er dermed et speciale med rig mulighed fore at kompetenceudvikle og dygtiggøre sig inden for både sygeplejen og den lægelige behandling.

Sengeafsnittet er døgnåbent, og har 21 senge på hverdage og 16 senge i weekender. 10 uger om året reduceres sengepladserne ifm. reduceret operationsprogram.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 3 dage i afsnittet.

Sengeafsnittets plejepersonale består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, og er normeret til i alt 36 fuldtidsstillinger.

For at sikre en god oplæring for de nyansatte, har afsnittet valgt at have en fast sygeplejerske der er ansat i en mentorfunktion, som har det overordnede ansvar for både de administrative og kliniske opgaver der er omkring de nyansatte, dette foregår i tæt samarbejde med de kliniske sygeplejespecialister i afdelingen. Introprogrammet er dermed blevet optimeret med kompetencekort der sikrer nyt persona...

Vil du udbyde et sygeplejerskejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.